Garantie

Lexact garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Lexact levert op alle producten minimaal 1 jaar garantie. Refurbished producten zijn minimaal voorzien van 6 maanden garantie. Sommige producten worden geleverd met een meerjarige fabrieksgarantie. Extra garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. Wilt u aanspraak maken op garantie, dan kunt u het product bij Lexact inleveren, waarna de garantie wordt afgehandeld.

Wanneer je succesvol beroep doet op wettelijke garantie dan is Lexact afhankelijk van de situatie verplicht om het product te repareren, te vervangen, of de aankoopprijs terug te betalen.